วันที่ 06 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  ร้านครัวจำแลงแปลงกายเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์  Thai Select  ประจำปี 2563  โดยนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ซึ่งที่ผ่านมาตรฐานและได้รับเลือกจาก Thai Select  ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น จากกรมพัฒนาธุรกิจ   กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีนี้  และได้รับคัดเลือกให้ออกบูธภายในงาน โดยเมนู  หมูทอดกะปิ  เป็นเมนูที่ได้รับการคัดเลือก

   

ภาพบรรยากาศภายในงาน ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ