หมูทอดกะปิ เมนูที่ผ่านการคัดเลือกได้รับสัญลักษณ์ Thai Select

     วันที่ 06 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  ร้านครัวจำแลงแปลงกายเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์  Thau Select  ประจำปี 2563  โดย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ซึ่งที่ผ่านมาตรฐานและได้รับเลือกจาก Thai Select  ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น จาก กรมพัฒนาธุรกิจ  กระทรวงพาณิชย์  ประจำปีนี้  และได้รับคัดเลือกให้ออกบูธภายในงาน โดย เมนู  หมูทอดกะปิ  เป็นเมนูที่ได้รับการคัดเลือก